Program

1. Blok Přírodní stavitelství, Co to je? (září, víkend)
Témata: Proč stavět z přírodních materiálů
Co je to přírodní stavba
Historický vývoj po dnes
Typy přírodních staveb
Možnosti a výhody jednotlivých materiálů
Možnosti v naší klimatické zóně
Základy ekologie
Základy ekonomiky
Lokální stavební zdroje
Příklady a ukázky s komentářem

Vede: Petr Skořepa

2. Blok Energie (říjen, víkend)
Témata: Zdroje energie
Účinnost jednotlivých technologíí, porovnání
Solární energie (získávání, technologie a možnosti v našich krajích, ekologie, cena)
Větrná energie (získávání, technologie a možnosti v našich krajích, ekologie, cena)
Vodní energie (získávání, technologie a možnosti v našich krajích, ekologie, cena)
Zemská, geotermální energie (získávání, technologie a možnosti v našich krajích, ekologie, cena)
Energie z biomasy (získávání, technologie a možnosti v našich krajích, ekologie, cena)
Dřevo, uhlí, koks (získávání, technologie a možnosti v našich krajích, ekologie, cena)
Rozvody v domě a předpisy v přírodních stavbách
Výpočty
Příklady a ukázky s komentářem
Prezentace firem, doporučení dodavatelé

Vede: Ing. Stanislav Števo, PhDr.

3. Blok Stavební řízení (listopad, víkend)
Témata: Metodiky a předpisy
Právní náležitosti
Metodiky
Stavební plány
Stavební řízení
Dotace
Kontakty na architekty a stavebníky a jejich díla
Prezentace stavebníků, nápady a rady, jak projít všechny potřebné úřady

Vede: Ing. Hana Kudová, Petr Skořepa,  Ing.Tereza Kaňková (Domus Naturalis)

4. Blok Stavba a architektura (prosinec, víkend)
Témata: Výběr pozemku
Územní plán, typ půdy
Tvary a typy domů
Posvátná geometrie, bioarchitektura
Feng shui
Geopatogenní zóny
Poloha domu na pozemku
Design
Velikost domů
Vybraní architekti a specialisté, ev. jejich prezentace

Vede: Petr Skořepa, Andrea Kitková,  Ing.Tereza Kaňková (Domus Naturalis)

5. Blok Topení (leden, víkend)
Témata: Typy vytápění
Pasivní a aktivní domy
Rekuperace
Ekologie
Izolace
Kotle na olej (typy, účinnost, vhodnost použití, cena)
Kotle na dřevo (typy, účinnost, vhodnost použití, cena)
Kotle na plyn (typy, účinnost, vhodnost použití, cena)
Kotle na biomasu (typy, účinnost, vhodnost použití, cena)
Tepelné čerpadlo (typy, účinnost, vhodnost použití, cena)
Krby, kachlová kamna a další možnosti dovytápění (typy, účinnost, vhodnost použití, cena)
Geotermální energie (možnosti v našich krajích, účinnost, vhodnost použití, cena)
Solární vytápění (typy kolektorů, účinnost, vhodnost použití, cena)
Větrná energie – elektřina na vytápění (typy kotlů, účinnost, vhodnost použití, cena)
Vzduchotechnika a větrání (výměna vzduchu, parametry CO2)
Čištění vzduchu a filtrace
Prezentace firem, které se tím zabývají
Kontakty na doporučené řemeslníky

Vede: Ing. Stanislav Števo, PhDr.

6. Blok Voda (únor, víkend)
Témata: Zdroje vody
Povrchová voda
Podpovrchová voda
Odpadní voda
Zdravotní vliv vody na člověka
Vodní řád v ČR, SR
Vlastní zdroje
Čištění vody v domácnosti, příchozí i odchozí
Filtrace
Ekologie a domácí odpadní vody
Ekologické přípravky v domácnosti
Právo a povinnosti majitele vodního zdroje
Ochrana vody
Prezentace firem, které pomáhají hospodařit s vodou
Kontakty na specialisty, ev. jejich prezentace

Vede: Petr Skořepa, Ing. Stanislav Števo, PhDr.

7. Blok Konstrukce (březen, víkend)
Témata: Dřevo a dřevostavby
Kov jako nosný materiál
Izolační materiály
Beton
Hlína
Sláma
Sklo a keramika
Střešní krytiny (rákos, šindel, pálená taška, plech, zelená střecha a další)
Orgonity
Hromosvody
Statika
Doporučené firmy

Vede: Petr Skořepa, Ondřej Boruta (Domus Naturalis)

8. Blok Střecha (duben, víkend)
Témata: Rákosová nebo slaměná střecha (materiál, výhody a nevýhody)
Šindelová střecha (materiál, výhody a nevýhody)
Střecha z pálených tašek (materiál, výhody a nevýhody)
Zelená střecha (materiál, výhody a nevýhody)
Střecha jako další prostor, terasa, nádrž na vodu atp.
Střechy z jiných materiálů (plech, lepenka, eternit..aj.)
Kontakty na dodavatele a prodejce surovin nebo materiálu, ev. jejich prezentace

Vede: Petr Skořepa, Ondřej Boruta (Domus Naturalis)

9. Blok Hlína (květen, víkend)
Témata: Typy hlíny (zdroje a možnosti)
Hliněné cihly
Pálené a nepálené cihly (vlastnosti, velikost, zdroje)
Vnější hliněné omítky (materiál, vlastnosti)
Vnitřní hliněné omítky (materiál, vlastnosti)
Mosaiky a dekorace (typy, barvení, technologie, jiné materiály a kombinace)
Kontakty na výrobce a prodejce

Vede: Petr Skořepa

10. Blok Sláma a nosná sláma (červen, víkend)
Témata: Typy balíků (zdroje a možnosti)
Slaměné panely
Nosná sláma
Slaměné stěny
Slaměná izolace

Vede: Petr Skořepa

11. Blok Rodinná zahrada pro nezahradníky (červenec nebo srpen, víkend)
Témata: Základní informace o pozemku
Plánování zahrady pro rodinu
Vodní režim na pozemku
Stavební práce na pozemku
Stavby na pozemku -skleník, sklep, zelená střecha, kořenová čistírna, terasové nebo vyvýšené záhony, jezírka a potůčky
Okrasná zahrada
Trávník nebo louka?
Co žije v zahradě, ochrana a podpora biodiverzity
Plánování výsadby, nákup rostlin a výsadba
Jedlé součásti zahrady
Doporučené stromy, keře, zelenina a jejich nároky
Pěstování a péče
Uskladnění plodin
Skleník
Semenaření
Stavby spojené se zahradou, skleník, aquaponie, ev. jezírko, cesty, terasy

Vede: Bc. Petra Sehnalová

12. Blok Letní škola přírodního stavitelství (červenec nebo srpen, týden)
Témata: praktický týden pro nabírání zkušeností
Základy
Konstrukce
Stavba slaměné stěny
Hliněné stěny
Hliněné omítky
Dekorace a mozaiky
Ev. střecha
Izolace

Vede: Petr Skořepa