Organizace

1. Obecná ustanovení

a) Školu přírodního stavitelství pořádá spolek Ekovesnice.

b) Cílem roční Školy přírodního stavitelství je připravit vás na stavbu vašeho vlastního domu z přírodních materiálů.

c) V případě, že jste řemeslníkem, je pravděpodobné, že roční Škola přírodního stavitelství vás připraví na speciální práce na domech z přírodních materiálů.

2. Struktura vzdělávání

a) Škola je sestavena z jednotlivých bloků na jednotlivá témata.

b) Roční kurz Školy přírodního stavitelství obsahuje 11 víkendových bloků a jedno týdenní praktické soustředění v létě.

c) Víkendové bloky probíhají jednou měsíčně na různých místech ČR (podle aktuálních témat).

d) Letní praktický blok probíhá v okolí vesničky Vrbovce v Bílých Karpatech, na hranicích se Slovenskem.

e) K některým víkendovým blokům dostáváte písemné nebo elektronické materiály a reklamní tiskoviny doporučených firem, které máme vyzkoušené v daných tématech.

f) Na začátku školy si vyberete vlastní projekt (reálný nebo imaginární) se kterým celou roční  školu modelově pracujete. Z každého bloku si odnášíte konkrétní domácí úkoly, které se týkají vašeho projektu a které vám do dalšího bloku doporučujeme zpracovat, a které vám pomáháme zvládnout.

g) Máte nárok na elektronickou podporu v konzultačních domluvených časech od každého lektora.

h) Evidenci o projitých blocích a splněných domácích úkolech si evidujete sami a lektoři vám je potvrzují do vašeho „indexu“.

i) Pokud se z nějakých důvodů nemůžete některých bloků účastnit, je možné si tyto bloky doplnit v dalším roce a letní praktický blok si projít zdarma v roce následujícím.

j) Na splnění všech účastí a domácích úkolů máte celkem 24 měsíců počítáno od měsíce, kdy se poprvé účastníte kteréhokoli bloku, který je součástí hlavního programu.

k) Součástí studia jsou i praktické workshopy k daným tématům, na kterých je účast dobrovolná, nejsou součástí hlavního programu a navazují nebo rozvíjí bloky praktické.

3. Přihlášení a příspěvky

a) Příspěvek je pevně stanoven na každý víkendový blok.

b) Příspěvek na praktický blok je stanoven podle výše nákladů na konkrétní akci a pro účastníky teoretických bloků platí vždy snížená cena nebo i často možnost účastnit se zdarma.

b) Příspěvek na letní praktický blok, který navazuje na teoretické bloky je  pevně stanoven.  Pro účastníky celé roční školy, na základě potvrzení o účasti na všech blocích ve vašem indexu, je účast na kterémkoli (na jednom nebo obou) letním bloku zdarma.

c) Na každou akci je potřeba se přihlásit jednotlivě.  V potvrzovací emailu dostanete platební údaje a organizační pokyny.  Příspěvek na akci posíláte ihned po přihlášení, nejpozději týden před stanoveným datem konání bloku, kvůli zajištění organizace výuky, ubytování, stravy a praxe.

d) Na základě přijetí vaší platby a přihlášky s vámi počítáme na danou akci. Datum přihlášení platí od momentu, kdy máme obojí, platbu i přihlášku. Přijetí přihlášky i platby od nás dostanete potvrzené. Pokud máme jen přihlášku nebo jen platbu, nejste přihlášeni.

e) Strava a ubytování se vyčíslují pokaždé zvlášť, ke každé akci a na ty není možné získat slevu. V některých případech/akcích/blocích mohou být tyto položky nulové. Tato částka je splatná spolu s příspěvkem na každý blok jednou částkou.

f) V případě, že se hlásíte méně než týden před stanoveným termínem bloku, může být příspěvek včetně částky za stravu a ubytování  zaplacen v hotovosti na místě konání před zahájením.

g) V případě, že jste členem spolku Ekovesnice, máte nárok na snížení doporučeného příspěvku o 500 Kč/ víkendový blok nebo letní praktický blok.

h) Doporučený příspěvek na kterýkoli blok si lze odpracovat, podle vnitřních pravidel spolku Ekovesnice. V přihlašovacím formuláři lze zaškrtnout tuto možnost. Na základě informace, co můžete nabídnout se s vámi spojíme a domluvíme.

i) Přidělená práce, kterou vykonáváte jako platbu za každý blok, musí být dokončena před konáním daného bloku.

j) V případě, že zadaná práce nepostačuje pokrýt cenu bloku nebo není hotova do termínu konání bloku, je doplatek splatný v hotovosti před zahájením.

k) Ceny jsou uvedeny v CZK a v EUR. Pomíjíme kurzovné ztráty.

4. Organizační pokyny

a) Můžete se účastnit jen jednotlivých vybraných bloků nebo celého ročního kurzu.

b) Evidujete si svoji docházku spolu s námi ve vašem indexu a my si ji evidujeme v našem systému

c) Pracujete na svém projektu, konzultujete ho a lektoři vám potvrzují splnění dílčích částí.

d) Závěrečným výstupem je váš projekt (například váš rodinný dům) nebo náš výzkumný projekt, který jste zpracovali pro nás.  Ekovesnice si vyhrazuje spolu s marktetingovými záměry po dohodě s vámi váš projekt nebo jeho část zveřejnit.

5. Odhlášení z bloku/akce

a) V případě, že nám oznámíte svou neúčast více než 2 týdny před konáním akce, a máte již zaplaceno,  bez dalších nároků vám vrátíme zaplacenou částku, v odůvodněných případech, nebo po dohodě s vámi, převedeme na další akci, kterou si vyberete.

b) V případě, že nám oznámíte svou neúčast méně než 2 týdny před konáním akce, a máte již zaplaceno, odečteme vám storno poplatek 50%  a zbytek převedeme po dohodě s vámi  jako platbu na další akci, kterou si vyberete. Tyto peníze již nevracíme.

c) V případě, že blok/akci zrušíme nebo jsme nuceni přesunout, po oznámení přihlášeným má přihlášený právo na storno své přihlášky a na plné vrácení zaplacených peněz nebo po dohodě na přesun platby na nový termín této nebo nově vybrané další akce.

d) V případě, že nám neoznámíte svou neúčast, a nedorazíte, váš příspěvek propadá spolku Ekovesnice (pořadatel).

e) V případě, že předčasně ukončíte kterýkoli blok, váš příspěvek propadá spolku Ekovesnice (pořadatel).

f) Pokud se nebudete moci zúčastnit všech bloků v daném roce, ale rádi byste měli letní školu zdarma, můžete si dané bloky projít v roce následujícím a následným rok využít letní školy zdarma.

g) V případě, že jednotlivé bloky nezvládnete projít do dvou let od zahájení studia, ztrácíte nárok na letní blok zdarma.

h) V případě neúspěšného zakončení (nesplnění účasti, nesplnění úkolů), můžete v dalším roce po uplynutí lhůty 24 měsíců od zahájení nastoupit znovu jako nový student.

i) V případě úspěšného ukončení roční školy, můžete pokračovat v individuálně vedeném studiu vámi vybrané disciplíny v naší škole a získávat další praxi.

6. Závěrečná ustanovení

a) Všechny bloky mohou částečně probíhat v místech praktických realizací.

b) Prosíme všechny, aby dbali své osobní bezpečnosti, protože většina míst, kam se můžete při studiu dostat, nebude připravena na bezpečný pohyb, ale jsou to staveniště.

c) Doporučujeme brát si s sebou pracovní oblečení.

d) Tato pravidla mohou být jednorázově upravena jednotným sdělením účastníkům konkrétního bloku, upřesňujícím informace a pravidla, nutná k hladkému průběhu dané akce.

e) Spolek Ekovesnice, pořadetel Školy přírodního stavitelství, si vyhrazuje právo na zvýšení doporučeného příspěvku o cenu materiálu výrobku, v případě, že se rozhodnete si cokoli pokusně vyrobeného na jakémkoli bloku odnést domů. Cenu uhradíte na místě a budete na tuto možnost upozorněni předem v pozvánce na konkrétní blok.

g) Spolek Ekovesnice, pořadatel Školy přírodního stavitelství, si vyhrazuje právo na zvýšení doporučeného příspěvku dodatečně, v případě poškození zapůjčené věci (stroje, nářadí, stavební součásti nebo jiné využíváné věci) v dohodnuté výši, podle stavu a poškození před zapůjčením. Tato část bude splatná na místě ihned.

h) Zvýšení doporučeného příspěvku v dohodnuté výši může být zaplaceno hotově na místě nebo v případě dohody s lektorem nejpozději do týdne po stanovení výše převodem na bankovní účet pořadatele, spolku Ekovesnice.

 

Tato pravidla schválila Rada Ekovesnice (pořadatel) na setkání dne: 1.9.2017