Vítáme vás v novém ekonomickém a sociálním zřízení Živé školy

Ekovesnice o.s., Eko-osada o.z. – Výzkumný ústav štěstí a trvalé udržitelnosti – eko-logiky

Ekonomický systém zvnějšku

Jako nezisková organizace zakládáme své aktivity na příjmech z příspěvků a darů. Příspěvky na pořádané akce vyčíslujeme podle skutečných nákladů a případný zisk znovu investujeme do naší další činnosti. Doklady o poskytnutí daru jsou daňově uznatelným nákladem a lze si tuto částku odečíst z daní (i zaměstanci i podnikatelé). Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Za většinu našich akcí nebo zboží, které na našich akcích vzniká, lze platit také vaší vlastní prací pro nás. V hodnotě vašeho daru (ať je ve formě financí, práce pro nás nebo něčeho, co poptáváme) si můžete po dohodě se správcem například také odebrat služby a výrobky, až do výše poskytnutého daru (například účastnit se námi pořádané akce bez poskytnutí dalšího příspěvku).

Staňte se našim příznivcem nebo členem a tvořme společně šťastný lepší svět!

Uvnitř fungujeme na principu dobrovolnosti a odpovědnosti. Každý si eviduje hodiny svého osobního rozvoje ve škole, tedy sám si vybírá aktivity a sám se rozhoduje, zda se jedná o práci pro školu na principu dobrovolnictví nebo o práci na svém osobním rozvoji (cvičení pro sebe, studium nebo praxe v daném oboru) nebo zda vyrovnává svou činností svůj příspěvek za plánované odebrané služby (semináře, výrobky). Začátečníci ze začátku nemohou nabídnout kvalitní práci dříve než po například 21 hodinách praxe u hliněných omítek, a i to není ještě stále odborná činnost v pravém slova smyslu. Je potřeba na ně dohlížet a opravovat jejich práci, ale i to je proces, který rádi podpoříme. Dobrovolníci, kteří tedy ještě nezvládnou dělat svoji práci bez dohledu a kontroly, si odpracovávají svoje závazky tím, že dělají pro nás obecně prospěšné a nutné činnosti, které volíme my (vaření, úklid…), výměnou za prostor pro jejich učení se ve zbývajícím čase. Hodnota této práce, kterou děláte pro nás, a není zatím na úrovni odbornosti, na kterou se učíte, je od 50 – 80 Kč/2-3 Eur. Pokud již nějakou praxi máte, a můžete pracovat na speciálnějších činnostech, je to částka od 100 – 150 Kč/4-6 Eur. Pokud už jste schopní samostatně pracovat na našich projektech nebo vést skupinu začátečníků nebo provádět jinou specializovanou činnost, kterou bychom jinde platili a poptávali, hodnota vaší práce bude 180 – 270 Kč/ 7-10 Eur. Tyto částky stanovujete se správcem pro jednotlivé činnosti, podle toho vedete evidenci. Fungujeme spontálně a na vzájemné přitažlivosti. Učíme a šlechtíme se prací. Ergoterapie – terapie prací, kterou si sami vybíráme, nám pomáhá probouzet svůj potenciál a vymanit se z vlastního otroctví negativních myšlenek.

Další přidanou hodnotou je schopnost vnímat a být pozorný k druhým a svému životnímu prostředí, převzít odpovědnosti za své činy u každého z nás. Učíme se vlastními zkušenostmi, jen pokud si je plně uvědomujeme a k tomu nám pomáhají zkušenosti a pohledy druhých lidí a zážitky, které jsme si díky tomu sami do života přitáhli. Mezi sebou se také učíme navzájem například řemesla, umění, jazyky, soběstačnosti, dávat a přijímat, sebeovládání a hlavně víru v sebe a svoje schopnosnosti . Tvoříme jen to, co si umíme představit a v co věříme, že dokážeme. Nikdo jiný nemá takovou moc tvorby ve vašem životě, jako vy sami. Můžeme se poučit, a nebo přijmout realitu a změnit to. Často se cítíme jen dotčení, nebo ukřivdění a smutní, prosazujíce svoji krátkozrakou pravdu. Ale jen my se můžeme rozhodnout pochopit a změnit situaci a cítit se radostně a šťastně. Volíme si zkušenosti i to, jak se v nich budeme cítit. A přitom pro nás samotné je to, to nejdůležitější. Jak se cítíme, tak vnímáme vnější svět. Pokud věříme v lidskost, sebe a dobro, vytváříme ho. „Víra tvá Tě uzdraví“, hovořil Ježíš. „Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.“

Křižovatky života a běžného rozhodování si můžete představit jako kruhový objezd. Sledujte znamení, která cesta se otevírá a která klade překážky. Pomůžeme vám, najít tu správnou cestu. Naučíte se víc vnímat sami sebe a tím se změníte svůj vztah k vašemu okolí a přírodě, mateřské náruči pro naše žití jako takové. Pocitovým vnímáním nasloucháme řeči naší duše, jednáme intuitivně, ohleduplně a vědomi si následků svých činů. Probuzením do skutečného bytí, začínáme utvářet svůj život do podoby uměleckého díla. A s tím souvisí i kvalita našeho života, to co vytváříme a co přinášíme nám všem.

Sociální systém

Škola primárně zajišťuje základní životní potřeby jako stravu, ubytování, pracovní oblečení a pomůcky, nářadí a nabízí prostor pro seberealizaci a naplnění. Sparťanským způsobem vybízí k samostatnosti a soběstačnosti. Vyberte si vlastní projekt a hledejte způsoby, jak ho realizovat! Nabízíme vám prostředí, kde tyto snahy podporujeme a zkušenosti, které vám můžeme předat. Každé ráno mezi 8-9 při snídani a večer při večeři 19-20 hod je poradní kruh, kde jsme vám k dispozici. Hodnotíme a domlouváme práci a podporujeme vaše projekty našimi vhledy a zkušenostmi, nebo vám ukazujeme, jak podpořit ty naše. Celý den je váš a je na vás, kolik času využijete pro sebe a svůj rozvoj. Pro nás musíte odpracovat jen tolik, kolik činí vyčíslené náklady na váš pobyt u nás. Očekáváme samostatnost a odpovědnost.

Láká vás to? Přijďte mezi nás si to vyzkoušet!

Naše další projekty